Fundacja Dzielna

Powołujemy Fundację Dzielna szukając wzajemnego wsparcia w pracy na polu sztuki. Wierzymy, że sztuka jest jedyną w swoim rodzaju przestrzenią wspólnego przeżywania emocji, obszarem pogłębionej komunikacji i skuteczną drogą rozwoju. Chcemy tworzyć przestrzeń artystycznej wolności pokonując mentalne, ekonomiczne i polityczne ograniczenia.

Pragniemy wspierać artystki i artystów oraz osoby kreujące świat sztuki. Będziemy poszukiwać nowych możliwości działania i zawierać zaskakujące sojusze. Łączyć przedstawicieli różnych profesji, kręgów kulturowych i pokoleń. Dzielić się wiedzą, statusem i doświadczeniem. Dzielić się naturalnie jak komórki w procesie wzrostu.

Fundatorzy 
Rafał Bujnowski
Bartosz Przybył-Ołowski
Agnieszka Tarasiuk

Rada Fundacji Dzielna 
Andrzej Chyra
Marcjanna Dębska
Ewa Kanigowska-Gedroyć
Piotr Marzec
Agnieszka Morawińska

Zespół
Romuald Demidenko
Aleksandra Szkoda

Statut

Polityka prywatności