Takotsubo

PROGRAM KURATORSKI #6
TAKOTSUBO
13.01.2023—24.02.2023

Zuzanna Janin, Grzegorz Pieniak

Kuratorzy: Romuald Demidenko, Aleksandra Szkoda

Prezentujemy wystawę prac rzeźbiarki i autorki performansów Zuzanny Janin (ur. 1961) i malarza Grzegorza Pieniaka (ur. 1994) pod wspólnym tytułem TAKOTSUBO

Zestawiamy obiekty stworzone głównie w ostatnich dwóch latach — odległe wobec siebie materialnie i reprezentujące odmienne podejścia do przedstawialności. I nawet jeśli pozornie więcej je dzieli, niż łączy, to patrząc na pokazane blisko siebie dzieła możemy odnaleźć cechy wspólne: potrzebę nadawania nowych znaczeń sytuacjom, które wydają się znajome, przyjrzenia się im z bliska a może nawet zachętę, by dostrzec samą potrzebę oglądania. 

Wykreowane w różnych mediach prace Zuzanny Janin przywołują istotną w jej twórczości próbę niemal dosłownego utrwalania tego, co kruche i tabuizowane oraz włączania do większości prac wątków autonarracyjnych, którym artystka nadaje uniwersalny wymiar. Malarstwo figuratywne Grzegorza Pieniaka daje namiastkę świata, który kontestuje cielesność i przeinacza klisze męskości. Większość obrazów artysty, utrzymanych w „bachicznej” atmosferze, powstaje na podstawie fotograficznych ujęć i szkiców, przeniesionych na płótno w sposób niemal odrealniony, odzwierciedlających niedokładność wspomnień i silne przeżycia artysty.

DOKUMENTACJA WYSTAWY