Stowarzyszenie skojarzeń

PROGRAM KURATORSKI #5
STOWARZYSZENIE SKOJARZEŃ
10.11.2022—22.12.2022

Gosia Bartosik, Paweł Baśnik, Paweł Dunal, Jakub Gliński, Veronika Hapchenko, Karolina Jabłońska, Dominik Jałowiński, Marcin Kaliński, Magdalena Karpińska, Dominika Kowynia, Tomasz Kręcicki, Nikita Krzyżanowska, Jan Możdżyński, Zofia Pałucha, Cyryl Polaczek, Marek Rachwalik, Mateusz Sarzyński, Agata Słowak, Stach Szumski, Konrad Żukowski

Kuratorzy: Marcin Kaliński, Dominik Jałowiński

Otwarcie 10.11.2022 o godz. 18

 
Marcin Kaliński wraz Dominikiem Jałowińskim (Galeria Śmierć Frajerom, Warszawa) powołali efemeryczny kolektyw malarski. Dwadzieścia malarek i malarzy młodego pokolenia zgodziło się stworzyć własną pracę na podstawie obrazu dostarczonego przez poprzednio wylosowaną osobę. Sekwencję ustalono za pomocą performatywnego losowania, którego wyniki publikowano na Instagramie. Nowy obraz wytworzony tą metodą — na płótnie o tym samym formacie — miał powstać z inspiracji poprzednim obrazem. Oglądając wystawę możemy zobaczyć nie tylko kolejne obrazy, ale także zapisane w procesie malarskim doświadczenie oglądu (przez artystkę/artystę) płótna dostarczonego przez poprzednią osobę.
 
Na czas tworzenia cyklu zawiązany został swojego rodzaju nieformalny kolektyw. Osoby biorące udział w projekcie przekroczyły granice indywidualnego stylu i źródeł własnych inspiracji. Z wielu prac malarskich powstało nowe meta-dzieło, które jest więcej, niż tylko sumą części, ujawniając nieistniejące wcześniej relacje podobieństwa, wynikania i skojarzeń.
 
Główną inspiracją do pracy nad wystawą jest zabawa surrealistów „wyborny trup”, wymyślona przez francuskiego poetę Jacques’a Préverta. Jej zasadą jest tworzenie wspólnych zdań lub rysunków. Po napisaniu słowa lub narysowaniu obrazka, ukrywano treść zaginając kartkę tak, by następna osoba nie wiedziała, co stworzono wcześniej. W efekcie powstawały surrealistyczne rysunki lub pozbawione sensu zdania, takie jak: „Wyborny trup będzie pił nowe wino”. 
 
Kolejnym nawiązaniem jest sztuczna inteligencja. Malarki i malarze zorganizowani są na wzór sieci neuronowej – przetwarzają wyjściową informację, przekazują ją sobie dalej, a wynik stanowi nową informację dla kolejnej osoby. Wspólna praca wzorowana jest na zasadzie działania „ukrytych warstw” (‘hidden layers’), a jej efektem jest jeden morfujący obraz w wielu permutacjach. Kreatywna, skojarzeniowa praca jest ludzkim odpowiednikiem ‘latent space’ — głównego matematycznego mechanizmu działania sieci neuronowych. 
 
 

DOKUMENTACJA WYSTAWY